81 сигнала са приети на зеления телефон и електронната поща на Екоинспекцията през 2016 година

Пазарджик. Подобрена ефективност на контролната дейност отчита през последната година РИОСВ – Пазарджик, съобщиха от инспекцията. Въведен е ротационен принцип на работа и денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани.  На „зеления“ телефон и по електронната поща през годината са приети и обработени  81 сигнала. Всички сигнали са проверени. По тези от тях, които са били основателни, са дадени предписания или са съставени актове. Част от сигналите са предадени по компетентност на други институции, за да бъдат взети съответните мерки.