Боян Магдалинчев: Дотогава ще се проведат избори, докато бъде избран за главен прокурор най-подходящият

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, в интервю за обзора на деня на Радио „Фокус“ „Това е България“

 

 

Водещ: Пленумът на ВСС с пълно мнозинство откри процедурата за избор на главен прокурор. Какво бе усещането – за изпълнение на рутинно задължение или за изпълнение на ключов и съдбоносно начинание?

Боян Магдалинчев: За изпълнение на решение, което е наложено при спазването на Конституцията и Закона за съдебната власт. Просто един мандат си отива и ние сме задължени като основен кадрови орган да започнем процедурата така, както законът ни вменява задължение.

Водещ: Министърът на правосъдието отказа да номинира кандидат за главен прокурор. Трябваше ли правосъдният министър да се възползва от законовата си възможност и да издигне кандидатура?

Боян Магдалинчев: Министърът на правосъдието е един от двамата субекта, които имат право на номинация на кандидатура. Той направи действително такова изявление сравнително доста време преди откриването на процедурата, която днес се случи с решение на Пленума на ВСС. Не зная, дали не би преосмислил своето становище, своята гледна точка, ако се наложи да номинира и той кандидатура. Мисля, че това не е окончателно решение и би могъл да го преосмисли, ако прецени,  разбира се. Негово право е.

Водещ: Точно затова искам да ви попитам: отказът на правосъдния министър да издигне кандидатура означава ли, че властта авансово се застрахова, че няма да се меси в избора и посочва за отговорност ВСС?

Боян Магдалинчев: По начало отговорността си е на ВСС. Няма какво да се лъжем – това е самата истина. Само че аз все пропускам да отбележа един друг момент, а именно, че когато министърът направи това изявление беше буквално само няколко дни като министър в това си качество. Не знам, дали не го направи малко по-емоционално, или пък твърде много обмисляно още на толкова ранен етап, но според мен може да си промени позицията.

Водещ: Какъв е възможният максимум за кандидатури, съдия Магдалинчев?

Боян Магдалинчев: По Закона за съдебната власт са предвидени възможности за издигне на кандидатури от най-малко трима членове на Прокурорската колегия на ВСС и министъра на правосъдието. Прокурорската колегия се състои от 11 човека, заедно със сегашния главен прокурор. Ако приемем, че най-малко трима, тоест 3 по 3 – 9 човека, или три номинации могат да направят членовете на Прокурорската колегия. И един министърът, ако реши да направи, следователно четири кандидатури реално биха могли като хипотетичен вариант да се случат. Другият въпрос е, дали ще се възползват всички членове на ВСС от прокурорската колегия от възможността, която им предоставя Законът за съдебната власт.

Водещ: Как се гарантират законовите критерии и прозрачността на процедурата по избора?

Боян Магдалинчев: Законовите критерии се гарантират от обстоятелството, че след като бъдат номинирани кандидатите, тогава проверката на цялата документация минава и през Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия и към Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия, която проверява изцяло редовността на документите такива, каквито са заложени в Закона за съдебната власт и вътрешните правила, които са приети от Пленума на ВСС, а също така по този начин се проверяват както професионалните, притежаваните, необходимите професионални качества така, като Законът за съдебната власт е заложил, а така също и за етичните качества. И на базата на техния доклад, всяка една комисия излиза с отделен доклад относно тези обстоятелства. Този доклад минава през двете комисии, през Прокурорската колегия, а след това се докладва в Пленума. Така че това са законовите гаранции, с които да се провери дали те отговарят на всички законови заложби и изисквания, дали отговарят за заемането на тази длъжност.

Водещ: А вие как ще докажете пред обществото, че няма уговорен мач преди или при избора?

Боян Магдалинчев: Как да отстояваме тезата, че няма уговорен мач преди или при избора?

Водещ: Да.

Боян Магдалинчев: Искрено се надявам да се предложат кандидати, които притежават много високи професионални качества. Все пак изборите за такива длъжности се повтарят през седем години, не са всяка година или всеки ден, така че се надявам по този начин да могат да ни предложат лица с високи професионални качества. Ако не отговарят на тези критерии, възможността на Пленума на ВСС да отхвърли тези кандидатури, не е никак малка.

Водещ: Битува мнението за политическа намеса при избора на главния прокурор. Но и страните, включени в избора, и номинираните, и избраните впоследствие отричат върху тях да е било указвано, каквото и да е влияние. Добре. Откъде идва тази публична убеденост, че изборът на главния прокурор е политически?

Боян Магдалинчев: Нямам идея откъде идва тази обществена нагласа, че при избора на главния прокурор участие непременно има и политическата класа. Аз много добре си спомня едно изказване на бивш конституционен съдия, който каза нещо в тази посока и той го каза по един друг конкретен случай тогава.

Водещ: Съдия Ненков имате предвид, който каза, че сега ще започне купуването на магистрати? Или не, това го каза заместник-главният прокурор Гешев.

Боян Магдалинчев: Такова нещо, искам да знаете, аз от много време съм в системата, че нито един от членовете на ВСС не вярвам да се поддаде на такова подкупващо влияние, което да окаже такова влияние върху крайния резултат по избора. Аз го изключвам това като вариант. Все пак нека да не забравяме, че ВСС в по-голямата си част, в огромната си част се състои от магистрати, които са били съдии, прокурори и следователи допреди близо 2 години. Имаме само един външен човек – един адвокат. Всички останали са били в голямата си част във върховните съдилища, във върховните прокуратури. Тези хора са правораздавали, те са формирали вече своята позиция, те са наясно за това, какво значи този избор, за да могат да се подложат на елементарното изкушение за 33 сребърника. Нали разбирате? Това винаги съм го изключвал като възможен вариант. И разберете го – това са хора, доказали се професионалисти с досега показан морал в това отношение. Изключвам вероятността поради такава причина да гласуват за един или друг кандидат. Затова ми се вижда много странно, когато непременно се опитва да се осребрят едва ли не нещата в един избор. Тук нещата са неизмерими в това отношение. За 33 сребърника някой да се продаде! Винаги съм го изключвал това като каквато и да е възможност и последица при избора.

Водещ: Кандидатът трябва да отговаря на профила, зададен в Закона за съдебната власт. По какви критерии ще оценявате различните компоненти на този профил, защото се предполага, че всички номинирани кандидати ще отговарят на тях?

Боян Магдалинчев: Не е съвсем така. Изискванията, които са заложени в Разпоредбата на чл. 170 ал. 5 от Закона за съдебната власт са еднакви по отношение на всички кандидати, но така или иначе особено ако са кандидати от системата, предполагам, че това ще се хора, които ще бъдат разпознаваеми практически за техните качества и възможности. Малко по-различно стои въпросът, ако се предложат лица, които са външни на системата, освен ако не са достатъчно изявени и не са разпознаваеми в обществото. Искрено се надявам, че ще се придържаме към критериите, които са заложени в закона, облечени в техния реален вид и в техните реални изисквания, а не само записани на хартия, на книга, а като такива, които хората или кандидатите са показали като възможности досега в своята практическа работа. Аз ви казах – малко по-различно стои, ако се издигнат кандидати, които са извън съдебната власт и те реално не са толкова разпознаваеми. Това ще го преценяваме тогава. Не мога да ви кажа в момента. Иначе критериите са тези, които са заложени в ал. 5: способност за придържане и налагане на високия етичен стандарт, високи професионални компетентности, да притежава задълбочени познания в дейността на правото, богат практически опит в съответната област на правото. Ето измерения, които са много конкретни: да има ръководни и административни умения, изявени аналитични способности, изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и със стремеж за утвърждаване на правовата държава. Това са неща, които са твърде конкретни, за да могат да бъдат преценени от членовете на ВСС, дали тези качества са налице в съответния кандидат и на базата на това да си направят изводи дали да го подкрепят, или не този кандидат.

Водещ: Предвиждате приемане на становища и въпроси от неправителствени и професионални организации, висши училища и научни организации. При изслушването на кандидатите и решението за избор ще вземете ли предвид мненията във въпросните становища и отговорите на поставените въпроси? И те в какъв обем ще натежат?

Боян Магдалинчев: Тези въпроси и отговорите заедно с тях ще се вземат предвид. В някои случаи опитът ни показва, понеже съм член на комисията по професионална етика към Софийската колегия, в някои случаи едно малко становище или един подсказан въпрос дава отговор на това, дали кандидатът притежава необходимите качества. Затова въпросите и отговорите, дадени от неправителствения сектор или от висшите училища, или от научните организации имат своето отражение при преценката за качествата на кандидатите и тя в никакъв случай не е малка. Аз ще ви кажа пример, имаше един случай: магистрат беше се сбил, твърдеше, че бил нападнат от другите и т.н. И след това се оказа, че той е провокирал нещата и това му костваше участието в конкурсната процедура. На  пръв поглед малък сигнал беше това нещо, иначе нещата вървяха в обратната посока: тоест има стаж, изисквания, подготовка. Но се оказва, че моралните качества или етичните качества не са на съответното ниво, което законът залага като изискване.

Водещ:  Какво очаквате да включва визията на всеки кандидат за модерна прокуратура?

Боян Магдалинчев: Прокуратурата е едно от основните звена в съдебната власт. Аз знам, че има различни гледни точки за това, каква следва да бъде прокуратурата. Някои държат на по-голяма децентрализация на прокуратурата. Но как да ви кажа, в скоро време, преди може би месец, участвах в конференция в Люксембург специално точно за мястото на прокуратурата. Оказа се, че прокуратурата в различните страни – членки на ЕС, също е донякъде, и то в немалка степен централизирана структура. На нея са възложени  изключително важни функции за борба с престъпността във всичките й разновидности чрез налагане на законността. Това са много сериозни задължения, които се вменяват във функциите и правомощията на прокуратурата, при което посягането или промяната на нейната структура следва много внимателно да бъде обмислена. За да бъде модерна прокуратура, не е достатъчно да предоставиш правомощията на съответния районен или окръжен прокурор или пък апелативният прокурор самостоятелно да взима решения. Той и сега го има като възможност това нещо. А същевременно в някои случаи липсата на централизация би могло да доведе до различни действия от различните прокуратури в отделни части на страната, които да не отговарят на изискванията на закона и на обществените очаквания. Не зная за модерната прокуратура как трябва го разбирам  според тези, които мислят по този въпрос, но поначало съдебната система е по-консервативна институция и благодарение на това, в скоро време ставаше един дебат в Народното събрание, там се каза: благодарение на това, че е консервативна институция, тя се оказва една от работещите институции през целия преход от тези вече повече от 30 години.  Така че ако се правят промени, би следвало да бъдат много внимателно проучени, говоря за законодателни промени, да бъдат проучени и с оглед на това да не се получи обратния резултат. Модерната прокуратура според мен трябва да бъде оперативна, бърза, да бъде подчинена единствено и само на целите на обществото, да бъде подчинена на това, че законността е над всичко.

Водещ: Как ще включите като изисквания към кандидатите, изброявам: борбата с корупцията по високите етажи на властта, търсенето на наказателна отговорност по големите приватизационни сделки, незаконните схеми за източване на държавни средства в големи размери, политическата и икономическа зависимост на висши магистрати – прокурори и съдии?

Боян Магдалинчев:  Всички тези неща могат и трябва да се прилагат дотолкова, доколкото да се търси отговорност по тези въпроси. Дотолкова, доколкото не са изтекли давностните срокове в някои случаи. Говоря, примерно, за приватизациите. Там нещата се случиха доста назад във времето и не зная, дали давностните срокове не са изтекли. По останалите случаи, за които говорите, мисля, че по организираната престъпност в последните две години има отчетливо проявление на прокуратурата в тази посока. Остава да се види резултатът в съдебна зала и като съдебен акт. Корупцията, политическа, всякаква, трябва да бъде обект на вниманието пред прокуратурата във всички случаи. Според мен обект на внимание трябва да бъде не само организираната или голямата престъпност, но обект на внимание трябва да бъде и битовата престъпност. Защото това е нещото, това е бичът за обикновения човек. Организираната престъпност обикновено е плод на няколко групировки, които много лесно могат да бъдат набелязани и да се предприемат действия. Тя не е толкова масова, тя може да причинява вреди на държавата като цяло, но още по-опасна е битовата престъпност, която е с голяма разклонена мрежа във всички населени места, причинява вреда на най-обикновения човек и той не може да се усети, че е защитен от закона и държавата. Така че всички тези въпроси мисля, че трябва да бъдат всекидневно във фокуса на вниманието на прокуратурата. И те могат, пак ви го казвам, в последните години по тази организираната престъпност доста сериозни мерки се взимат и да се надявам, че ще приключат със съответните присъди.

Водещ: И ще имате изисквания в тази посока към номинираните кандидати?

Боян Магдалинчев: Да, най-вероятно това ще бъдат немалък процент от въпросите, които ще се задават на кандидатите за поста главен прокурор.

Водещ: Съдия Магдалинчев, кое за вас е водещото за всяка кандидатура?

Боян Магдалинчев: За мен водещото мога да кажа, че са професионалните качества. Но пък в никакъв случай не подценявам и въпроса с, как да го кажем, нравствените, етичните стандарти, които трябва да притежава главният прокурор. Това са много важни неща. Трябва определено да се опитва да налага също така спазването на законността. Но така, както е разписана в закона, без превишаване излишно на правомощия и без толериране на определени лица. Но извеждам като водещо качество високия професионализъм. Но малко веднага след него поставям и неговите нравствени качества, етичните качества. Защото въпрос на ценностен момент е да прецениш дали това деяние е толкова укоримо, че по отношение на него може да се образува наказателно производство, или пък там подбудите и причините са от друго естество, които в някои случаи човешката природа, за съжаление, ги допуска, макар и човекът да не е бил такъв по природа.  Така че нещата са различни. Но пак ви го казвам, трябва да има професионални качества. Защото това е голяма структура. Трябва да се познават проблемите отвътре, трябва да се познава човешкият ресурс и  капацитет, за да могат  усилията да се насочат в правилната посока и да се знаят възловите въпроси, които са изключително важни за обществото. Къде той усеща дефицита на държавата и на правото.

Водещ: На 24 октомври ще има или няма има избор за главен прокурор?

Боян Магдалинчев: Колкото може да има, толкова може да няма избор на главен прокурор. Не е задължително условие с цената на всичко на 24 октомври да се проведе избор. Ако кандидатите или кандидатът, който е стигнал до финалната права, отговаря на всички тези изисквания – да има избор, ако не отговоря на тези изисквания, желателно е да няма избор.

Водещ: Ако и при последващи номинации не се избере главен прокурор, как ще завърши процедурата?

Боян Магдалинчев: Ако не се избере на 24 октомври главен прокурор, процедурата се прекратява и стартира нова процедура. Ние се надяваме, че ще бъде избран. Дотогава ще се проведат избори, докато бъде избран най-подходящият. И това е задължение на членовете на Висшия съвет.

Цоня Събчева