Израелски, руски и македонски туристи са посетили курортните бази в Пазарджишко през май

Пазарджик. През месец май в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Гергана Спасова, експерт в Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.  Броят на стаите в тях е 1 943, а на леглата – 4 267. „В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с близо 4%, а на леглата в тях – с 0.3%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май е 41 076, или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди“, уточни Спасова. Тя допълни, че  през отчетения период в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на български граждани и 81.8% – на чужди, докато в останалите места за настаняване те са съответно 18.2%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 13.4%, следвани от Руската федерация – близо 12% и Република Северна Македония – 11.%.

Албена ЖИЛЕКОВА