8,7 % е равнището на безработица за община Кюстендил

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. 8,7 % е равнището на безработица за община Кюстендил. Това съобщи пред Радио „Фокус” – Кюстендил Юлиана Хаджиева, директор на Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил. Данните на дирекцията сочат, че за трите общини – Кюстендил, Невестино и Трекляно, равнището на безработица е 8,9 %. На-висока е в община Невестино – 13,5 %, следва община Трекляно – 11,1 %.  По професионален признак най-много безработни има сред лицата без специалност и професия – 57,3 % от общия брой регистрирани. Според образованието най-много са тези с начално образование – 34,9 % от общия брой, а най-малко са хората с висше образование – 8,5 %. 1274 са безработните жени, а 164 са лицата с намалена трудоспособност. 388 са младежите до 29 години, 797 са лицата над 50-годишна възраст и 902 са регистрираните продължително безработни лица.

Венцеслав ИЛЧЕВ