Във Варна приеха нови условия за пътуване в градския транспорт

снимка: ОП "Организация и контрол на транспорта" - Пловдив

Във Варна приеха нови условия за пътуване в градския транспорт. Това съобщиха за  Радио „Фокус“ – Варна от местната администрация. Положително становище даде ВрК „Правна комисия“ за промяна  в Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на Варна.  В нея изцяло се променя моделът на ценообразуване на абонаментните карти. При новите условия, освен гражданите в пенсионна възраст – хора на 65 и повече години, от намаление ще могат да се възползват и учащи се, лица с трайни увреждания и техни придружители. Пенсионерите ще заплащат по 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия и по 8 лв. за всички вътрешноградски линии.  Срещу 15 лв. на месец, учащите ще могат да използват всички линии в чертите на града. Месечните карти за хората с увреждания за всички линии ще са от 8 лв. до 25 лв. За степен на увреждане от 50% до 70% Наредбата определя цена на карта 25 лв., от 71% до 90% ще заплащат 15 лв., а лица с увреждания над 91% – 8 лв. Придружителите на тези лица могат да използват месечни карти за всички линии на стойност 15 лв. Безплатна абонаментна карта е предвидена за лица под 18 години с трайни увреждания от 50% до 100%.

Промени засягат и цените на картите без намаление. За рамките на града, съгласно границите на Общия устройствен план са съответно:

  • Месечна абонаментна карта за една линия – 35 лв.
  • Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв.
  • Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв.
  • Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв.
  • Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв.
  • Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв.
  • Годишна абонаментна карта за всички линии – 520 лв.

Предстои Наредбата да бъде разгледана и на съвместното заседание на ПК“Финанси и бюджет“ и ПК“Транспорт“ и гласувана на заседание на Общински съвет-Варна.

Десислава ВАСИЛЕВА