9 млн. лева са приходите по общинския бюджет на Община Дългопол към октомври 2017 година

снимка: pixabay.com

9 019 420 лева са приходите по общинския бюджет на Община Дългопол към октомври 2017 година. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Община Дългопол. В отчета на кмета на Община Дългопол Георги Георгиев за извършеното от общинската управа през 2017 година се посочва, че данъчните приходи, включително „Такса битови отпадъци“ с данъчен характер, са в размер на 832 963 лв., което представлява 9,24% от общите постъпления за периода. Постъпленията в групата представляват 98% от разчета за годината и нарастват номинално с 20 020 лв. (2,46%) спрямо отчетените към октомври 2016 година. Приходите и доходите от собственост са в размер на 318 555 лв., което представлява 55% от годишния разчет, като съпоставени с данните към месец октомври 2016 година намаляват с 116 640 лв. Като причина се посочват трудно събираеми вноски от юридически лица, ползващи общински земеделски земи. Приходите от продажба на общинско имущество са намалели със 104 561 лв. спрямо предходния период на 2016 година, като причината е, че  плануваните приходи от разпореждане с общинско имущество са имали за цел съфинансиране на инвестиционен проект „Реконструкция на улично осветление“. Тъй като проектът няма да се финансира, предвидените за продажба общински имоти няма да бъдат продадени. Неданъчните приходи и дарения са в размер на 123 069 лв., което представлява 158% от разчета за 2017 година. Съпоставени с данните към месец октомври на 2016 година те нарастват с 4784 лв. (4,04%). Субсидиите и целевите трансфери от министерства и ведомства са в размер на 7 365 118 лв. , което представлява 81,66 % от общите постъпления и нарастват с 439 405 лв. (6,34 %) спрямо месец октомври 2016 година.

Разходите по общинския бюджет към октомври 2017 година са 8 651 008 лева. Трудовите разходи са в размер на 4 510 593 лв., което представлява 52,13% от общите разходи. Разходите представляват 84% от годишния разчет и нарастват с 352 245 лв. (8,47%) спрямо отчетените към октомври 2016 година заради по-високия размер на минималната работна заплата и социални осигуровки. Текущите разходи са в размер на 2 196 760 лв., което представлява 81,70% от годишния разчет. Капиталовите разходи са в размер на 762 357 лв., което представлява 98% от годишния разчет и заема 8,81% от общите разходи. Разходите с целеви трансфери и дарения са в размер на 1 181 298 лв. и заемат 13,65% от общите разходи.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА