90 броя актове за установяване на административни нарушение са съставени от началото на годината от експертите на БД ИБР-Пловдив

Пловдив. 90 броя актове за установяване на административни нарушение са съставени от  началото на годината от експертите на БД ИБР-Пловдив. Това съобщи в интервю за Радио „Фокус”- Пловдив директорът на дирекцията инж. Цветелина Кънева. От началото на годината Басейнова дирекция е извършила над 600 проверки, като 77% от тях са по издадените разрешителни, а направените преписания са 78. Издала е 38 наказателни постановления, на обща стойност 30 650 лв. Най-честите нарушения са за неспазване на условията в издаденото разрешително, използваните води не са за целите, за които са определени в издаденото разрешително, както и неспазване на режимните графици. Съставени са и два акта за публични държавни вземания.
Експертите на дирекцията проверяват своевременно всеки един постъпил сигнал отнасящ се до нарушение на екологичното законодателство.
В началото на миналия месец беше проверен сигнал за неспазване на режимния график за оводняване коритото на река Въча в района на град Кричим, при което се констатира, че НЕК „Язовири и каскади“ не спазва условието за изпускане на 5куб.м/сек отработени от ВЕЦ Въча1 води. За констатираното нарушение е съставен и предявен АУАН. Проверен е също така сигнал за нарушено водоползване от находище за минерална вода „Пчелински бани“. Аварията е отстранена. Проверка е извършена и по сигнал за спешни мерки за укрепване и подобряване на състоянието на праг №1 по река Чепинска.  Сигнала се оказа основателен. Изпратено е писмо до Областния управител на област Пазарджик за последващи действия. Неоснователен се оказа сигналът за нерегламентирано заустване на води в язовир Душанци. Проверката се извърши 14 март от експерти на БД ИБР-Пловдив, представители на Община Пирдоп, РИОСВ-София и Териториално предприятие Държавно горско стопанство „Пирдоп“.
Постъпилите суми към 31 март, представляващи събрани такси по Закона за водите са в размер на 10 157650 лв.
Цветана ТОНЧЕВА