9,1 % е равнището на безработица за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно

Кюстендил. 9,1 % е равнището на безработица за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Кюстендил от Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил. Данните сочат, че броят на регистрираните безработни лица в трите общини е 2429 души. Най-ниско е равнището на безработица на територията на община Кюстендил – 9 %. Най-високо е за община Трекляно – 13,3 %. В община Невестино равнището на безработица е 12,8 %.

Според професионалния признак 55,4 % от регистрираните безработни лица са без специалност и професия, а според степента на образование най-висок е процентът на безработица при хората със средно специално и професионално образование, следвани от тези с начално образование. 17 % от регистрираните безработни лица са младежи до 29-годишна възраст, а при хората с увреждания процентът е 7,1.

Данните сочат, че в рамките на един месец за трите общини са заявени общо 108 свободни работни места. Най-много са в секторите строителство, образование, преработваща промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и административни и спомагателни дейности.
Венцеслав ИЛЧЕВ