91 приемни семейства са регистрирани в Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Благоевград до края на юли

Благоевград. 91 приемни семейства са регистрирани в Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Благоевград до края на юли. Това каза пред Радио „Фокус“-Пирин Станка Михова, експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Благоевград. Тя посочи, че вече няма доброволни семейства и всички са професионални, като в тях са настанени 74 деца. Тя добави, че за месец юли здравно осигурени са 4 597 лица, от които социално слаби с право на социално подпомагане са 2 412, 2 126 са получили целева помощ за отопление, а 59 полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90% с чужда помощ. „По Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ броят на подадените заявления-декларации е 200, от които 32 са отказани, 167 са одобрени, а едно е в процес на обработка. Към момента в програмата са включени 136 лица, от тях като лични асистенти на лица – 124, на деца – 3, на деца по изключение – 1  и като помощник-възпитатели – 8.

Натали СТЕФАНОВА