Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула: През зимата проблемите се решават със струпване на техника и денонощна работа

 

Д-р Владимир Владимиров, кмет на Община Кула, в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

 

Радио „Фокус“: Как се подготвяте за зимата, какво се прави за снегопочистването в общината?

Д-р Владимир Владимиров: Тече срокът по обявата за подаване на документи за изпълнител по снегопочистването. До 22 ноември изтича срокът за подаването на документите, като след това трябва да се отворят офертите за да бъде избран изпълнител. Трябва да кажа, че е възможно и никой да не се яви. Законът ни задължава да обявим такава обществена поръчка, но никой не се явява за малките общини. Последните три години сме сключвали договори с местни земеделски производители, които разполагат с необходимата техника. Те поддържаха общинската пътна мрежа през зимата и улиците в Кула и в селата. Доставени са необходимите количества пясък, сол също имаме в достатъчни количества. Предстои да видим дали ще се намери изпълнител на обществената поръчка или отново ще сключваме договори със земеделските производители. Що се отнася до гориво за училище, детска градина, социални заведения – осигурили сме го, като имаме сключен договор с фирма за доставка на необходимите горива за зимата.

Радио „Фокус“: Каква е маркировката на общинските пътища?

Д-р Владимир Владимиров:По въпроса с маркировките – не мога да кажа, че на 100% сме свършили всичко. Новите пътища, които са направени тази година са с прекрасна маркировка, за разлика от останалите. Това се отнася за пътя Видин – Кула и за пътя за Грамада, където маркировката, а и самата асфалтова настилка са под всякаква критика… Да се надяваме, че в близко бъдеще ще бъде оправена както настилката, така и маркировката на тези пътища.

Радио „Фокус“: Кои са най-невралгичните пътни отсечки  на територията на община Кула, които най-трудно се поддържат през зимата?

Д-р Владимир Владимиров: Най-невралгичните пътни участъци са почти за всяко село, зависи от вятъра. Но, в посока за село Големаново има една пътна отсечка от 2-3 км., която при вятър се затваря с преспи. За Извор махала също има една отсечка от 3 км, която се затваря при снегонавявания. За Чичил пътят също се затваря при силен вятър, при Коста Перчово е същото. Там се затваря републикански път Кула – Грамада и не може да се стигне изобщо до общинската отсечка за Коста Перчово. При една люта зима започват проблемите. Винаги сме ги решавали по един или друг начин проблемите…Но всъщност друг начин е струпване на техника, работа денонощно, каквато вършим когато има такива зими и търпение от населението. Не  разполагаме с безкрайно много техника за да може във всички места – 8-те села и в Кула да се почисти снегът едновременно.Община Кула разполага и със собствен камион, който е с дъска за почистване на сняг и с механизъм на опесъчаване. Подготвени сме за зимата, имаме техника и средства за снегопочистването.

Радио „Фокус“: На територията на община Кула е Граничен пункт Връшка чука . Пътят до граничния пункт се поддържа от Областно пътно управление, но и вие като община имате участие. За там какви мерки са предприети?

Д-р Владимир Владимиров: Да, договор за почистването на този път сключва Областно пътно управление. Но, там проблемите са същите – при силен вятър се образуват снегонавявания. Камионите на снегопочистващата фирма непрекъснато почистват когато започне да вали сняг, но има случаи когато техниката не може да се справи. Спомням се през 2012 г. когато снеговалежът и вятърът бяха толкова силни, че пътят остана затворен 24 часа.

Радио „Фокус“: Смятате ли, че е добре организирана спешната медицинска помощ на територията на общината през зимата? Вие сте лекар и сте съпричастен към тази тема. „

Д-р Владимир Владимиров: Да, добре е организирана, въпреки, че техниката, която е там е поостаряла вече. Хората, които работят там са опитни, няма да посрещат първа зима в нашата община. Оборудвана е линейката със зимни гуми, нямат проблеми с горивото, с медикаменти също са заредени. Общината разполага със списък на хората, които са на хемодиализа и трябва да им бъде осигурен достъп до болницата във Видин.Знае се къде живеят тези хора, за това е уведомена фирмата и почистването започва оттам. Снегопочистването започва като се осигурява проходимост до филиала за Спешна помощ, до училището и детската градина, до социалните и обществените сгради. След това трябва да се разкара хляба до селата. Има строг ред и хората от фирмите знаят какво трябва да се прави.

Анна ЛОЗАНОВА