Инспектори на отдел „Противоепидемичен контрол” са извършили 192 проверки през изминалата седмица в област Варна

Инспектори на отдел „Противоепидемичен контрол” са извършили 192 проверки през изминалата седмица в област Варна. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната здравна инспекция в града. 44 проверки са извършени в индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ, а други 39 проверки в Амбулатории за индивидуална и групова практика за специализирана медицинска помощ.

Специалистите в РЗИ – Варна са проверили и 25 Амбулатории за дентална помощ, както и 18 Диагностично-консултативни центрове. През отчетния период са инспектирани 35 медицински центрове, а в Медико-диагностични лаборатории са извършени 7, в медико-технически лаборатории.

За периода отчетния период от служителите в отдел „Медицинска паразитология” са извършени 14 проверки, от които четири в детски заведения по отношение на санитарно-хигиенния режим, тематични проверки и оказана методична помощ, две в здравни кабинети към детски заведения по отношение документация за прием и профилактични паразитологични изследвания, както и 8 проверки в Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по отношение противопаразитна дейност, лечебни заведения, корабни агенции и оказана методическа помощ. Издаден е един акт в детско заведение за констатирани пропуски при спазването на санитарно-хигиенен режим.

Десислава ВАСИЛЕВА