97 деца очакват да бъдат осиновени в Пловдивска област, 51 от тях са с увреждания

Пловдив. 97 деца в Пловдивска област са вписани в Регистъра  за деца за осиновяване в края на месец април. Това съобщиха за Радио “Фокус“ – Пловдив от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Пловдив. 46 от децата, вписани за осиновяване, са здрави, а 51 са с увреждания. Желаещите да осиновят деца семейства от област Пловдив са 134. От началото на годината до края на месец април са осиновени 10 деца,като 1 от тях е осиновено международно.
На територията на област Пловдив в Регистъра за утвърдени приемни семейства са вписани 93 професионални приемни семейства, от които 71 полагат денонощни грижи за 76 деца.
„Приемната грижа в България се разви ускорено през последните 10 години. Тя е услуга за детето, но едновременно с това е помощ за родното семейство, което по различни причини не може да даде сигурна и добра среда за отглеждане на детето. Приемният родител  изпълнява своята мисия в партньорство със специалисти от Отдел Закрила на детето в Дирекциите социално подпомагане,Областен екип за приемна грижа към Община Пловдив, доставчици на социални услуги, училище, здравни служби и други. Мисията на професията е да осигури отглеждане и възпитание на деца в семейна среда и да допринесе за пълноценното им емоционално, социално и духовно развитие до момента на неговото връщане в биологичното семейство или осиновяване, което да им позволи да развият своя потенциал, да намерят своето място в живота и да не повторят травматичните модели от своето семейство“, съобщават от Регионалната дирекция за социално подпомагане в Пловдив.