През 2019 година във Варна  24 деца са били реинтегрирани в биологичните си семейства, а 61 са осиновените

През 2019 година във Варна  24 деца са били реинтегрирани в биологичните си семейства, а 61 са осиновените, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна . За периода общият брой на приемни семейства, с настанени в тях деца, е 142, нови 15 семейства са вписани в регистъра на професионалните приемни семейства. Съпътстващите социални услуги, които ползват децата, са Център за обществена подкрепа; Общностен център за деца и семейства – ранна интервенция за подкрепа на деца с риск от развитие на увреждания или с увреждания; Център за социална рехабилитация и интеграция;  Ранна интервенция за деца с увреждания; Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“; Специализирано училище за ученици с нарушено зрение  „Проф. д-р Ив. Шишманов“ Варна.

Общият брой на децата, обхванати в проекта „Приеми ме 2015“ пък е 171. Инициативата се реализира от Агенцията за социално подпомагане чрез създадения Областен екип по приемната грижа.

Целта на проекта е предоставяне на алтернативна форма за отглеждане на деца, изпаднали в социален риск и изолация, в близка до семейната среда. Приоритет е настаняването на деца до 3-годишна възраст и деца с увреждания, както и повишаване на качеството на социалната услуга приемна грижа.

Десислава ВАСИЛЕВА