Белово-градът на три планини – Радио Фокус Пазарджик

15:00-16:00 –„Белово-градът на три планини“ в ефира на Радио „Фокус“- Пазарджик. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Община Белово за популяризиране дейността на община Белово в различни сфери – икономическа, социална, културна, туристическа. Отбелязване на важни празници за общината, чествания, посветени на известни личности, исторически събития, културни прояви, местни традиции. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.