Екологичен резонанс

Акценти в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Отбелязваме Международния ден на Черно море, който е олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето. Празник на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда. Защо отбелязваме Международния ден на Черно море на 31 октомври? Кои държави си сътрудничат в Стратегическия план за Черно море? Гост в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ ще бъде Мирослава Робинсън, началник отдел „Опазване на морските води и акватории“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.
Няколко пожара избухнаха тази седмица, някои от които в Рила. За щетите от пожара в Национален парк „Рила”, причините и превенцията ще говорим във втората част на предаването с Красимир Андонов, директор на Дирекция „Национален парк Рила“.

Тези и още екологични сюжети, новини и събития – в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от 13:00 до 14:00 часа, с водещ Йоланда Пелова.

13:00-14:00- „Екологичен резонанс“- Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство на околната среда и водите за популяризиране на работата на министерството за опазването на околната среда, чистота на водите и водните басейни, биоразнообразието, флората и фауната на България и реализацията на европейските програми. Достигане до максимален брой слушатели за запознаването им, както с принципите на работа на институциите и техните ангажименти, така и природата и екологичните богатства на България. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.