Екологичен резонанс

Акценти в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите официално обяви началото на проект за „Създаване на Система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. Изпълнител на проекта е Консорциум „Български поречия.“. Каква е неговата цел, подробностите в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от Илияна Тодорова, директор на дирекция „Управление на водите“ към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – град Тетевен отвори врати Център по екология. Какви възможности се откриват пред учениците и любителите на околната среда ще научим от директора на училището инж. Златина Каталиева.

Тези и още екологични сюжети, новини и събития – в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от 13:00 до 14:00 часа, с водещ Йоланда Пелова.

13:00-14:00- „Екологичен резонанс“- Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство на околната среда и водите за популяризиране на работата на министерството за опазването на околната среда, чистота на водите и водните басейни, биоразнообразието, флората и фауната на България и реализацията на европейските програми. Достигане до максимален брой слушатели за запознаването им, както с принципите на работа на институциите и техните ангажименти, така и природата и екологичните богатства на България. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.