Екологичен резонанс

Акценти в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

За напредъка по Оперативна програма „Околна среда“, успешно изпълнените проекти и предстоящите през 2019 година, ще разговаряме в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ с Валерия Калчева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“. Община Пещера започна новата година с нов проект по Оперативна програма „Околна среда“. Повече за него ще ни разкаже Албена Жилекова от Радио „Фокус“ – Пазарджик, която разговаря с Веселин Джелатов, директор на Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“. Ще посетим и Приморско. Какви средства от Бюджет 2019 г. Общината е предвидила за екология и подробности за модернизацията на пречиствателната станция в курортния черноморски град – темите ще обсъдим с кмета на Приморско д-р Димитър Германов.

Тези и още екологични сюжети, новини и събития – в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от 13:00 до 14:00 часа, с водещ Йоланда Пелова.

13:00-14:00- „Екологичен резонанс“- Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство на околната среда и водите за популяризиране на работата на министерството за опазването на околната среда, чистота на водите и водните басейни, биоразнообразието, флората и фауната на България и реализацията на европейските програми. Достигане до максимален брой слушатели за запознаването им, както с принципите на работа на институциите и техните ангажименти, така и природата и екологичните богатства на България. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.