Екологичен резонанс

Акценти в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигури близо 300 млн. лв. на общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на нoрмативните изисквания, както и за изграждане на нови регионални системи за управление на отпадъците. Темата ще коментираме в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ със Светлана Божкова, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ към Дирекция „Управление на отпадъците и опазването на почвите“ в МОСВ.

Във втората част на предаването ще разгледаме казуса с блатото Аркутино и за статута на резерват Ропотамо, който е разположен на около 50 км южно от град Бургас, в район с изключително разнообразни биотопи. Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо. Ропотамо включва няколко разнообразни биотопа, характерни за българското Черноморие сред които Блатото Аркутино, където вирее хидрохитна и хигрофитна растителност. Срещат се водна лилия, водна леща, жълта водна роза, тръстика, папур, камъш. Резерватът се охранява и управлява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съгласно Закона за защитените територии. Хора се надигнаха блатото Аркутино да бъде дадено на Община Приморско. Възможно ли е това да се случи и подробности за статута и опазването на резервата ще научим от инж. Тонка Атанасова, директор на РИОСВ-Бургас.

 Тези и още екологични сюжети, новини и събития – в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от 13:00 до 14:00 часа, с водещ Йоланда Пелова.

13:00-14:00- „Екологичен резонанс“- Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство на околната среда и водите за популяризиране на работата на министерството за опазването на околната среда, чистота на водите и водните басейни, биоразнообразието, флората и фауната на България и реализацията на европейските програми. Достигане до максимален брой слушатели за запознаването им, както с принципите на работа на институциите и техните ангажименти, така и природата и екологичните богатства на България. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.