Екологичен резонанс

Акценти в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Национален парк „Пирин“ започва работа по проект за подобряване състоянието на видове и местообитания. Какви са предвидените основни дейности? Как ще се подобри състоянието на видовете и местообитанията в националния парк? Гост в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ ще бъде инж. Мартин Лазаров, директор на дирекция „Контрол и охрана“ към Национален парк „Пирин“. Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Монтана Златко Живков подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината. Това е първият проект по ОП „Околна среда“ (ОПОС) за същински инвестиционни мерки, адресиращи основния източник на замърсяване на въздуха – битовото отопление. Подробности ще научим от Златко Живков, кмет на Община Монтана.
В Бургас се провежда Конференция на тема „Да мислим екологично за бъдещето“. Един от участниците в конференцията е зам.-областният управител на Бургас проф. Севдалина Турманова, която представи презентация по проект „Местни партньорства за изграждане на Черноморски център за син растеж и иновации, за който ще разберем повече от Мария Куртева от Радио „Фокус“- Бургас.

Тези и още екологични сюжети, новини и събития – в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от 13:00 до 14:00 часа, с водещ Йоланда Пелова.

13:00-14:00- „Екологичен резонанс“- Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство на околната среда и водите за популяризиране на работата на министерството за опазването на околната среда, чистота на водите и водните басейни, биоразнообразието, флората и фауната на България и реализацията на европейските програми. Достигане до максимален брой слушатели за запознаването им, както с принципите на работа на институциите и техните ангажименти, така и природата и екологичните богатства на България. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.