Екологичен резонанс

Акценти в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) даде начало на програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021. Подробности ще научим в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от Силвия Рангелова, директор Дирекция „ Координация по въпросите на ЕС и межународното сътрудничество“ към МОСВ.
С подкрепа от тазгодишната национална кампания на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) „За чиста околна среда – 2019“ жителите на град Свищов ще се радват на обновена паркова зона в един от големите квартали на града. Какви дейности са предвидени, ще ни каже кметът Генчо Генчев.

Тези и още екологични сюжети, новини и събития – в предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ от 13:00 до 14:00 часа, с водещ Йоланда Пелова.

©

13:00-14:00- „Екологичен резонанс“- Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство на околната среда и водите за популяризиране на работата на министерството за опазването на околната среда, чистота на водите и водните басейни, биоразнообразието, флората и фауната на България и реализацията на европейските програми. Достигане до максимален брой слушатели за запознаването им, както с принципите на работа на институциите и техните ангажименти, така и природата и екологичните богатства на България. Музиката е подбрана в унисон с тематиката – българска.