Акценти в предаването „Магията на Свети Врач“ по Радио „Фокус“ – Пирин

Акценти в предаването „Магията на Свети Врач“ по Радио „Фокус“ – Пирин, на 3 април 2017 

Сандански. В предаването „Магията на Свети Врач“ по Радио „Фокус“ – Пирин ще говорим за домашния социален патронаж, който е форма за обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и инвалиди от първа и втора група, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит. Какъв е капацитетът на услугата в Община Сандански и какви дейности се извършват ще научим от Радостина Траянова, експерт „Социални дейности“ в общината. През последните години престъпността сред подрастващите се увеличава. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който организира социално-превантивната дейност на територията на общината и разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. Кога е учредена Местната комисия в Сандански и с какви случаи се сблъскват най-често експертите, ще попитаме Мария Гоговска, експерт в Община Сандански. Село Поленица е малко китно село, намиращо се само на 2 км от Сандански. От кога са първите данни за неговото съществуване, какъв е поминъкът на местното население, как ръководството работи за подобряването на живота в селото, ще ни каже кметът на малкото населено място – Гаврил Цветанов. В рубриката „Фолклор и традиции“ ще научим повече подробности за читалище „Свети Климент Охридски“ в село Склаве. По темата ще разговаряме с библиотекаря – Розалия Мишева. Ще завършим предаването с рубриката „Памет“, в която ще си спомним кой е полковник Анастас Янков. За личността и делото му ще говорим с Албена Бугаринова, главен експерт „Връзки с обществеността“ в Община Сандански. Бъдете с нас във времето от 17.00 до 18,00 часа, за да се разходим заедно до Сандански и да научим каква е магията на Свети Врач.

Предаването „Магията на Свети Врач“ се излъчва на честотите на Радио „Фокус“ – Пирин всеки понеделник от 17.00 до 18.00 часа с водещ Натали Стефанова. То има за цел да запознае слушателите на Радио „Фокус“ с историята, традициите и развитието на Община Сандански. Съдържанието на предаването позволявана слушателите и читателите на медията да опознаят възможностите за туризъм, минералните извори, историческото развитие, културата, местните празници и обичаи, забележителностите, актуалните събития и всичко, което прави Сандански необикновено магическо място в Югозападна България.