Фокус онлайн

Ефирни честоти

Слушайте Радио Фокус във Вашия град и онлайн.

 

Регион
Честота – MHz

103.6 MHz;  

97.6 MHz  

106.5 MHz  

89.50 MHz  

102.4 MHz

107.70 MHz 

95.9 MHz 

89.9 MHz 

101.7 MHz

96.8 MHz 

102.6 МHz

89.60 MHz

96.7 MHz