Председателство 2018 – рубрика

12:00 – 13:00 – Председателство 2018 – рубрика – Радио „Фокус“. Съвместна продукция на Радио „Фокус“ и Министерство за Българското председателство за Съвета на ЕС , за популяризиране на приоритетите и събитията от календара.По време на рубриката не се излъчват музикални произведения.