Анкети

Одобрявате ли решението на Парламента да окаже хуманитарна, финансова и военнотехническа помощ на Украйна?