Споделена отговорност

За предаването Споделена отговорност

Предаването е за пътната безопасност, седмично и съвместно на Радио Фокус, Държавно-обществената комисия по безопасност на движението и АЕБТРИ. То е създадено за повишаване познанията на участниците в движението относно опасностите по пътищата, които застрашават техния живот, здраве и свобода; извършване на анализи и дискусии по конкретни пътнотранспортни произшествия; отразяване действията на държавните институции, неправителствените организации, частния сектор по опазване живота и здравето на хората, участващи в пътното движение; повишаване на познанията с характерните особености на сезоните, ниските и високи температури, природните аномалии и тяхното влияние върху пътния трафик. Излъчва се в петък от 15 до 16 часа.