Всички в час

 Акценти в предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“

В днешното издание на седмичното предаване за образование „Всички в час“ на Радио „Фокус“ ще посетим Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ – гр. София. И днес ще говорим за защитените специалности – има ли и кои са те в учебното заведение? Каква е реализацията на възпитаниците на пазара на труда след като завършат? Тези и други въпроси ще отправим към директора Нели Стоянова. В минутите до 11.00 часа фокусът ни ще е насочен върху Брайловата азбука, която позволява на хората с нарушено зрение да четат. A репортера ни във Варна Бояна Атанасова ще ни заведе до Специално училище за деца с нарушено зрение „Доц. д-р Иван Шишманов“. След това ще се насочим и към Видин, колегата Анна Лозанова ще ни запознае с реализацията на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“.

Влезте в час между 10.00 и 11.00 часа с водещ Милослава Ангелова.

 

 

За предаването „Всички в час“

„Всички в час“ е съвместна продукция на Радио „Фокус“, Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Всяка седмица в предаването задаваме актуалните въпроси в сферата на образованието и даваме възможност по тях да се изкажат експерти, учени и учители. „Всички в час“ дава думата на хората, от които зависи просветната реформа, както и на тези, които я прилагат на практика. Търсим богатството от гледни точки в дебата за по-добро образование – от детската градина до водещите научни центрове у нас.

Знайте повече на вълните на „Фокус“ всяка сряда от 10.00 до 11.00 часа.