Всички в час

 Акценти в предаването „Всички в час“ на Радио „Фокус“

 

Отново фокусът ни е насочен към Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В това издание на предаването ще се насочим към ОУ „Отец Паисий“ във Варна. Колко са обхванатите деца в малкото училище, в което учат роми, как работят с родителите им  ще попитаме директора Силвия Григорова. След това ще се отправим и към ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – Горна Оряховица. И в това учебно заведение има 100% ромски ученици. За предизвикателствата пред учителите, за интеграцията и какъв е ефекта от Механизма ще ни каже Авелин Драганчев, директор на училището.

В минутите до 11.00 поставяме начало на линия, по която ще продължим и в следващи издания на „Всички в час“ – децата със специални образователни потребности. Каква е комуникацията им с останалата част от обществото? Дали ги чуваме и разбираме ли ги – на тези и други въпроси ще търсим отговорите. Преди дни в Пловдив се проведе кампанията „Грамотни ли сме?“ За нея ще ни разкаже колегата Мария Русева от Радио „Фокус“-Пловдив.

Влезете в час от 10.00 до 11.00 часа с водещ Милослава Ангелова.

 

 

За предаването „Всички в час“

 

„Всички в час“ е съвместна продукция на Радио „Фокус“, Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Всяка седмица в предаването задаваме актуалните въпроси в сферата на образованието и даваме възможност по тях да се изкажат експерти, учени и учители. „Всички в час“ дава думата на хората, от които зависи просветната реформа, както и на тези, които я прилагат на практика. Търсим богатството от гледни точки в дебата за по-добро образование – от детската градина до водещите научни центрове у нас.

Знайте повече на вълните на „Фокус“ всяка сряда от 10.00 до 11.00 часа.